Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng

GKC biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy GKC cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng GKC. Chính sách bảo mật mô tả cách thức GKC thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng GKC sử dụng dịch vụ của GKC. Người dùng GKC đồng ý sử dụng dịch vụ của GKC có nghĩa là Người dùng GKC hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. GKC có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của GKC, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng GKC tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng GKC chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 1. Thông tin GKC cần Người dùng GKC cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm dịch vụ của GKC, Người dùng GKC cần cung cấp các thông tin cá nhân của mình trước khi phát sinh các giao dịch và hình thành hợp đồng giữa hai bên; hoặc thông tin để GKC có thể liên hệ trao đổi về yêu cầu của quý khách hàng qua biểu mẫu liên hệ. Các thông tin GKC cần Người dùng GKC cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng GKC:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Mã số thuế (nếu có)
 • Họ tên, chức vụ, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho GKC sẽ được lưu giữ trên hệ thống của GKC tại văn phòng của GKC. Khi cần Người sử dụng GKC có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số điện thoại: +84 933 42 43 75

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục tiêu của GKC là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng website hoặc ứng dụng di động theo yêu cầu. Vì vậy, GKC lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng GKC nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng GKC
 • Cập nhật chính xác thông tin khách hàng trên hợp đồng nếu có phát sinh giao dịch hoặc hình thành hợp đồng từ hai bên
 • Đối với các thông tin thu thập từ biểu mẫu liên hệ tại trang website gkcsoftware.com, GKC sẽ lưu trữ thông tin này bằng email nhằm đảm bảo hỗ trợ khách hàng, liên hệ và đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng một cách nhanh chóng và tốt nhất
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của GKC
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của GKC
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và GKC sẽ có thông báo cho Người sử dụng GKC trong từng trường hợp cụ thể.

GKC cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng GKC khi sử dụng các dịch vụ của GKC và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng GKC hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. GKC chỉ thay đổi thông tin của Người dùng GKC khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng GKC.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

GKC lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng GKC trên máy chủ điện tử, GKC bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. GKC chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống GKC. Toàn bộ thông tin của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống GKC kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng dịch vụ hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên ứng dụng di động của GKC. Sau khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng, GKC sẽ bàn giao toàn bộ dữ liệu liên quan đến Người dùng GKC cho Chủ tài khoản.

 1. Người dùng GKC cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng GKC là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng GKC có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu GKC thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với GKC. GKC sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng GKC khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. GKC chỉ hỗ trợ Người dùng GKC thông qua tài khoản được Người dùng GKC chủ động cung cấp cho GKC. Người dùng GKC ngay lập tức thông báo cho GKC khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ. Người dùng GKC phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng GKC cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng GKC đồng ý nhận email marketing từ GKC. Người dùng GKC sử dụng Website GKC/ Ứng dụng GKC phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng dịch vụ, cài đặt Ứng dụng GKC trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng GKC và GKC. GKC khuyến cáo Người dùng GKC nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. GKC sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng GKC do sự bất cẩn từ phía Người dùng GKC.

 1. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng GKC

GKC cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng GKC cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng GKC trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng GKC đã công khai
 • GKC được Người dùng GKC đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng GKC ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu GKC cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng GKC, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu GKC tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà GKC có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên GKC hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến GKC mà Người dùng GKC cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các dịch vụ của GKC.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng GKC luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi GKC hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 1. Quản lý thông tin trên website

Người dùng GKC có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. GKC hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng GKC đưa lên website.

 1. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng GKC bởi máy chủ của GKC. GKC sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng GKC.

Cookie sẽ giúp GKC nhận ra Người dùng GKC nếu Người dùng GKC truy cập vào nhiều trang trên trang web của GKC trong cùng một phiên, do đó GKC không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng GKC trên mỗi trang. Sau khi Người dùng GKC đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng GKC có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng GKC có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng GKC thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng GKC chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại GKC.

 1. Cơ chế tiếp nhận và Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng GKC vui lòng nào gửi về GKC theo các phương thức sau: gửi email tới địa chỉ:[email protected], hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: +84 933 42 43 75, hoặc liên hệ trực tiếp: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GKC Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số điện thoại:+84 933 42 43 75 Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, GKC sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng GKC, trường hợp cần thiết, GKC có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. GKC sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng GKC trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.