HƯỚNG DẪN TÙY CHỈNH WORDPRESS
———
PHẦN 5: TÙY CHỈNH SẢN PHẨM GIỚI THIỆU, SẢN PHẨM – PRODUCT SHOWCASE, PRODUCTS

 
? Đối với những website bán hàng thì phần tùy chỉnh này là một trong những phần quan trọng và không thể thiếu. Hôm nay GKC sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh thế nào để có một khu vực bán hàng.
? Đầu tiên chúng ta cần hiểu được PRODUCT SHOWCASE và PRODUCTS khác nhau thế nào. PRODUCTS bao gồm tất cả sản phẩm của bạn, không loại trừ bất cứ thứ gì đem về nguồn thu nhập. PRODUCT SHOWCASE cũng là sản phẩm, nhưng chỉ là những sản phẩm bạn muốn người ngoài nhìn vào là thấy trước, giống như khi bạn đi ngang qua một của hàng quần áo, những gì bạn thấy ở nơi trưng bày ngay cửa chính, cửa sổ, thì đó là những sản phẩm giới thiệu, là product showcase.
? Tiếp theo, chúng ta sẽ tùy chỉnh thế nào trên website, bên dưới sẽ hướng dẫn nhé. Một chỗ bạn cần phải hiểu là 2 mục này không liên quan đến nhau, nếu bạn muốn một sản phẩm cùng hiển thị ở 2 mục này thì bạn sẽ chịu khó duplicate (nhân bản) nó nha. Mục đích tách ra là quản lý hiệu quả, dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.
1. PRODUCT SHOWCASE
? Product Showcase: Quản lý chung tất cả những sản phẩm của website, có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi. Khi bấm Add new sẽ đi vào phần thêm sản phẩm bên dưới. Ngoài ra, các bạn có thể import sản phẩm bằng file duôi .CSV từ máy tính hoặc export ra bản mềm để sử dụng trên máy tính cách không trực tuyến
? Add New: Thêm mới một sản phẩm giới thiệu. trong đây bao gồm tất cả những thuộc tính của một sản phẩm bình thường: Tên, Nội dung, SKU (mã sản phẩm), Regular Price (Giá niêm yết), Sale Price (Giá sale, giảm, ưu đãi), Mô tả ngắn (Short Description), Hình ảnh đặc trưng (Featured Image). Ngoài ra các bạn còn có thể thêm những thông tin ngoài luồng bằng các Free Tab có sẵn, đồng thời thêm những sản phẩm liên quan (Related Products) bằng cách bấm vào đây và xổ xuống chọn. Như vậy sản phẩm của bạn khi hiển thị sẽ được đầy đủ cà chi tiết nhưng một cách ngắn gọn.
? Product Categories: Quản lý danh mục của sản phẩm giới thiệu. Chúng ta có thể thêm mới hoặc sửa, xóa danh mục tương ứng. Với danh mục bài viết mình có thể tùy chọn đuôi tên miền (Slug) tương ứng.
2. PRODUCTS
? All Products: Quản lý chung tất cả những sản phẩm giới thiệu của website, có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi. Khi bấm Add new sẽ đi vào phần thêm sản phẩm bên dưới
? Add New: Thêm mới một sản phẩm với đầy đủ tất cả thông tin cần thiết dành cho một sản phẩm. Tên, Nội dung, Danh mục, Hình ảnh đặc trưng (Featured Image), Bố trí sắp xếp sản phẩm này (Single Product Layout, trong đây bạn có thể chọn cài đặt sẵn hoặc tùy chỉnh bằng customize forr this post), Tags, Kiểu sản phẩm (Product Type, là sản phẩm riêng lẻ hay là nhóm sản phẩm,… ). Các cài đặt riêng cho sản phẩm như: General gồm giá niêm yết (Regular Price) và Giá ưu đãi (Sale Price, có thể chỉnh ngày cho giá ưu đãi ở Schedule); Inventory là quản lý kho bằng mã sản phẩm (SKU) & số lượng sản phẩm (Tick chọn mange stock) & Tình trạng kho (Stock status); Shipping nơi quản lý vận chuyển bằng những thông số đóng hộp; Linked product là các thức để khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn bằng các tính chất đặc biệt; Attributes là thêm những thuộc tính của sản phẩm như size, màu, … chỗ này tùy vào sản phẩm của mình; Và Advanced là cài đặt nâng cao gồm Lưu ý khi đặt hàng (Purchase note), Vị trí đơn hàng tùy chỉnh (Menu order), Xem trước (Review)
? Categories: Quản lý danh mục của tẩ cả sản phẩm. Chúng ta có thể thêm mới hoặc sửa, xóa danh mục tương ứng. Với danh mục bài viết mình có thể tùy chọn đuôi tên miền (Slug) tương ứng.
? Tags: Với Tags bạn có thể gán nhãn cho bất kì bài viết nào đễ dễ phân loại và lọc hơn cho sau này sử dụng, bạn có thể quản lý các Nhãn Dán (Tags) trong đây nhé.
? Attributes: Quản lý và thêm mới những thuộc tính sản phẩm như size, màu, … tùy theo mỗi sản phẩm mà mình sẽ cài đặt cho thích hợp
Còn tiếp …
———
☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75
GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75

Tháng Sáu 19, 2021

Leave a Reply