WEB HOSTING LÀ GÌ? NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP
———
Tổng hợp tất cả bài viết về WEB HOSTING LÀ GÌ? NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP

 
? PHẦN 1: WEB HOSTING LÀ GÌ?
Link: https://gkcsoftware.com/3708/
? PHẦN 2: WEB HOSTING HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?
Link: https://gkcsoftware.com/web-hosting-la-gi-nhung-web-hosting-thuong-gap-phan-2-web-hosting-hoat-dong-the-nao/
? PHẦN 3: NHỮNG WEB HOSTING THƯỜNG GẶP
+ PHẦN 3.1: SHARED HOSTING – LƯU TRỮ CHIA SẺ
Link: https://gkcsoftware.com/3716/
? PHẦN 3.2: VPS HOSTING – LƯU TRỮ VPS
+ PHẦN 3.3: CLOUD HOSTING – LƯU TRỮ ĐÁM MÂY
Link: https://gkcsoftware.com/3720/
? PHẦN 3.4: WORDPRESS HOSTING – LƯU TRỮ WORDPRESS
+ PHẦN 3.5: DEDICATED HOSTING – LƯU TRỮ CHUYÊN BIỆT
+ PHẦN 3.6 (Cuối): SỰ KHÁC NHAU GIỮA LƯU TRỮ (HOSTING) & TÊN MIỀN (DOMAIN)
Link: https://gkcsoftware.com/3726/
———
☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75
GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75

Tháng Bảy 10, 2021

Leave a Reply