QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA GKC
———
 
Nhằm rõ ràng, chi tiết hơn công việc trước khi chúng ta bắt tay hợp tác và để giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian và rủi ro. GKC đưa ra quy trình làm việc với quý khách hàng như sau
GIAI ĐOẠN 1 (30%): LẤY YÊU CẦU & PHÂN TÍCH
✏️ Mục đích: Nhận ý tưởng
✏️ Công việc: Phân tích dự án và đánh giá tính khả thi của dự án
✏️ Thông tin đầu vào: Ý tưởng của khách hàng
✏️ Thông tin đầu ra: Bảng phân tích theo tính năng và màn hình cần thiết
✏️ Thời gian dự kiến: Khoảng 2-3 ngày làm việc
✏️ Nếu dừng ở bước này: Miễn phí
GIAI ĐOẠN 2 (60%): THIẾT KẾ GIAO DIỆN
?️ Mục đích: Biến ý tưởng thành giao diện trực quan có thể nhìn thấy được
?️ Công việc: Khách hàng toàn quyền có thể thay đổi bổ sung, thêm bớt các hạng mục
?️ Thông tin đầu vào: Ý tưởng và bảng phân tích
?️ Thông tin đầu ra: 1 giao diện theo ý khách hàng
?️ Thời gian dự kiến: Tùy thuộc vào độ phức tạp của giao diện
?️ Nếu dừng ở bước này: Nếu ý tưởng fail, khách hàng tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trước khi lập trình. Nếu kỹ thuật fail, bất kỳ đơn vị lập trình nào cũng có thể thực hiện tiếp dựa theo bảng phân tích và bản thiết kế
GIAI ĐOẠN 3 (90%): LẬP TRÌNH
?️ Mục đích: Từ hình ảnh thành một website, mobile app có thể sử dụng được
?️ Công việc: Tiến hành lập trình theo bảng phân tích & bản thiết kế
?️ Thông tin đầu vào: Bảng phân tích & bản thiết kế
?️ Thông tin đầu ra: Sản phẩm thực tế
?️ Thời gian dự kiến: Tùy thuộc vào độ phức tạp của giao diện và chức năng
10% CÒN LẠI là sự đồng hành giữa GKC và khách hàng, trong đó bao gồm tất cả các công việc trong và sau khi lập trình: bổ sung, sửa đổi, thay đổi hàng mục, kiểm thử, triển khai, bàn giao, bảo hành, duy trì, hỗ trợ, các dịch vụ liên quan như hosting, email, tên miền, …
Đến giai đoạn nào chốt giai đoạn đó. Khách hàng lợi khi nhận được sản phẩm theo ý. Nhân sự lợi khi rõ được công việc. Doanh Nghiệp lợi khi tạo ra được sân chơi Chính trực & Công bằng cho tất cả.
Quy trình INFOGRAPHIC

———
☎️ Liên hệ GKC ngay. CHÚNG TÔI CÓ THỂ.
GKC – GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
LỢI MÌNH – LỢI NGƯỜI – LỢI MỌI NGƯỜI
https://gkcsoftware.com | [email protected] | 0933 42 43 75
GKC TECHNOLOGY SOLUTION
INTEGRITY – COOPERATION – GROWTH
https://gkcsoftware.com | [email protected] | +84 933 42 43 75

Tháng Sáu 19, 2021

Leave a Reply